Sez 123 su 123

Siracusa

EZECHIA REALE
VOTI: 16153
47.01 %
VOTI: 1170
2.34 %
VOTI: 4299
8.6 %
VOTI: 3870
7.74 %
VOTI: 2703
5.41 %
VOTI: 1478
2.96 %
VOTI: 624
1.25 %
VOTI: 4766
9.53 %
VOTI: 3749
7.5 %
FRANCESCO ITALIA
VOTI: 18210
52.99 %
VOTI: 1937
3.88 %
VOTI: 3237
6.47 %
VOTI: 2690
5.38 %
VOTI: 0
0.0 %
VOTI: 2880
5.76 %
VOTI: 0
0.0 %
VOTI: 1249
2.5 %
VOTI: 1473
2.95 %
VOTI: 0
0.0 %
VOTI: 6418
12.84 %
VOTI: 0
0.0 %
VOTI: 2226
4.45 %
VOTI: 1839
3.68 %
VOTI: 2720
5.44 %
VOTI: 0
0.0 %
VOTI: 664
1.33 %