Sez 15 su 15

GORGONZOLA

GIUSEPPE TERENZIO OLIVIERI
VOTI: 3216
38,02 %
VOTI: 1283
16,20 %
VOTI: 1048
13,23 %
VOTI: 528
6,66 %
VOTI: 233
2,94 %
ANGELO STUCCHI
VOTI: 2489
29,42 %
VOTI: 1315
16,60 %
VOTI: 568
7,17 %
VOTI: 258
3,25 %
VOTI: 136
1,71 %
ILARIA ARABELLA PAOLA SCACCABAROZZI
VOTI: 1837
21,71 %
VOTI: 1540
19,45 %
VOTI: 153
1,93 %
WALTER BALDI
VOTI: 916
10,82 %
VOTI: 701
8,85 %
VOTI: 154
1,94 %